Avís Legal

L’usuari és coneixedor de l’importància de llegir atentament aquestes advertències. L’ús d’aquesta web implica l’acceptació completa dels termes i condicions presents en aquest avís legal.

RESPONSABILITAT

  • 360xplore no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de l’informació mostrada a la pàgina web de www.360xplore.cat
  • 360xplore rebutja qualsevol responsabilitat que derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines i es reserva el dret d’actualitzar, eliminar-los, i de limitar o impedir l’accés quan ho consideri convenient.
  • 360xplore no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es poguessin ocasionar per utilitzar ordinadors infectats amb Virus informàtics. Tampoc es responsabilitza dels errors ocasionats per la utilització de navegadors amb versions no actualitzades.

ENLLAÇOS

  • 360xplore no es fa responsable de l’informació que es mostra en pàgines web alienes connectades directament o indirectament per enllaços amb la pàgina de 360xplore. La presència d’enllaços a la web de 360xplore té la finalitat merament informativa i no suposa en cap cas invitació o recomanació d’aquests enllaços.

PROPIETAT

  • Aquesta pàgina web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, dissenys, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de 360xplore o de tercers que li hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts.
  • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb l’autorització expressa i per escrit de 360xplore. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, inclusivament la gratuïta.
  • L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense realitzar activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals.
  • 360xplore no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
  • 360xplore es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
  • 360xplore i tots els serveis oferts en aquesta web, les xarxes socials enllaçades i continguts (blog, imatges…) pertanyen en exclusiva a: Màrius Mansilla Cavero 44.202.086-H Apartat de Correus 208 17520 Puigcerdà, Girona.