Hola! Aquesta sèrie d’articles d’ANAR A LA MUNTANYA, pretenen ser una guia per a qualsevol persona que decideixi anar a caminar per la muntanya, ja sigui una ruta matinal, de tot un dia o de diversos dies.

LA FARMACIOLA DE MUNTANYA

Aquí teniu aquest article, per saber què és allò que hem de dur a la farmaciola quan anem a la muntanya, per tal de poder realitzar uns primers auxilis en cas d’alguna lesió, ferida o malestar.

Calendari de rutes

 

Tipus de farmaciola

Hi ha farmacioles rígides (plàstic o metàl·liques) i toves (de tela i cremallera/velcro).

Nosaltres us recomanem les toves, ja que s’adapten millor als espais de la motxilla i en cas de no dur-la molt plena d’estris, permet reduir-ne el volum final

Què dur-hi

En funció del temps que haguem d’estar d’excursió i de la zona on anem (països tropicals, per exemple), hi durem certs medicament, però de forma comuna, s’hi hauria de posar el següent:

 • Estris de cura
  • Tisoretes
  • Gases
  • Vena
  • Mocador/tela immobilitzadora
  • Esparadrap
  • Tiretes
  • Pinces
  • Guants
 • Medicaments
  • Analgèsics (Ex: paracetamol)
  • Antiinflmaoris (Ex: ibuprofè)
  • Anticremades (Ex: “silvederma”)
  • Desinfectant (Ex: iode)
  • Anti-picades (Ex: “afterbite”)
 • Altres
  • Tovalloletes ensabonades
  • Compeed (per a les llagues)
  • Manta tèrmica
  • Suero fisiològic
  • Plàstic boca-boca
  • Pastilles potabilitzadores d’aigua
  • Repel·lent de mosquits (en funció de l’excursió)

Tot i que la llista sembla llarga, ben col·locat dins la farmaciola, no ocupa tant de pes i volum com sembla. En una farmaciola d’aproximadament

Hi ha farmacioles que al comprar-les ja incorporen alguns dels anteriors estris, i fins i tot algunes, duen una fèrula per a fer immobilitzacions

Recomanacions

 • Revisar regularment les dates de caducitat dels medicaments i llençar aquells que l’hagin sobrepassat
 • No subministrar medicaments a ningú més que a nosaltres mateixos, i sempre amb el coneixement dels efectes de cada medicament
 • Conservar les instruccions d’ús de cada medicament (i consultar-les! 😉
 • No realitzar cures més enllà dels nostres coneixements, podríem empitjorar la situació
 • Fer un curs de primers auxilis

Si penseu que falta alguna cosa, no dubteu en deixar-ho als comentaris!

L’equip de 360xplore.

RESERVA ARA UNA RUTA I DEIXA QUE ET GUIEM PER LA MUNTANYA!

Calendari de rutes