Hola! Aquesta sèrie d’articles d’ANAR A LA MUNTANYA, pretenen ser una guia per a qualsevol persona que decideixi anar a caminar per la muntanya, ja sigui una ruta matinal, de tot un dia o de diversos dies.

ORIENTACIÓ A LA MUNTANYA

Quan anem a fer senderisme a la muntanya, hem de tenir clars alguns conceptes per tal de sentir-nos segurs en l’entorn natural. Un d’ells és la orientació, és a dir, el saber situar-nos en l’entorn i el saber trobar el punt que volem assolir o el punt de retorn, ja sigui en un mapa o directament sobre el terreny

Calendari de rutes

 

Avui en dia la tecnologia ha posat a l’abast de tothom una forma molt ràpida i senzilla d’orientar-nos i situar-nos: els aparells GPS. Tant és així que qualsevol persona amb un telèfon mòbil, seria capaç de realitzar un recorregut per muntanya sense gran coneixement del seu entorn. Això però, no està exempt de riscos, ja que convé conèixer el terreny per si la tecnologia falla: piles esgotades, pèrdua de cobertura, mala senyal de GPS…

El que us volem ensenyar aquí, són diferents tècniques d’orientació, algunes fent servir estris que podem dur des de casa i d’altres que ens proporciona la natura. Tot plegat per estar preparats per si la tan preuada tecnologia falla.

Orientar-se amb elements “artificials”:

MAPA, BRÚIXIOLA I/O ALTÍMETRE

És la manera com s’han orientat els senderistes al llarg dels últims anys abans de l’aparició dels aparells GPS.

Els mapes de muntanya estan previstos de:

– Corbes de nivell: unes línies que indiquen l’alçada de cada punt del mapa i ens serveixen per veure la pendent que pot tenir una zona i la forma del terreny

– Diferents colors en funció de l’alçada del terreny

– Punts altimètrics i noms de cims, pobles, refugis, valls…

Tot això, i amb l’ajuda de la brúixola (ja que tots els mapes estan per defecte dibuixats orientats al nord), ens permet de situar la nostra posició en el mapa i reconèixer elements del nostre entorn com ara muntanyes, rius, edificacions, pobles o diferents zones de terreny.

Més endavant farem un article per a ensenyar-vos a fer servir un mapa de muntanya

RELLOTGE ANALÒGIC (d’agulles)

1: Col·locar el rellotge horitzontal

2: Orientar l’agulla horària (la petita) en direcció a on es trobi el sol i traçar una línia imaginària

3: Traçar una altra línia imaginària en direcció a les 12

Les dues línies formen un angle. La línia de la bisectriu de l’angle (la meitat d’aquest) ens indica el Sud (en direcció cap a on estem mirant) i el Nord (en la direcció oposada)

FABRICAR UNA BRÚIXOLA

És altament recomanable sortir a la muntanya equipats sempre amb una farmaciola, on no està de més dur-hi alguna agulla, que ens podrà ajudar a orientar-nos (també serveix un clip)

1: Buscar un bassal d’aigua o una zona d’aigua estancada d’un riu

2: Col·locar a l’aigua una fulla que tingui forma còncava (com un bol)

3: fregar l’agulla contra la roba o el cabell per tal d’imantar-la amb electricitat estàtica i després col·locar-la sobre la fulla

4: Automàticament la fulla i l’agulla giraran fins a quedar orientades en l’eix Nord-Sud, de manera que si tenim la referència del Sol, podrem situar els 4 punts cardinals.

Orientar-se amb elements “naturals”

EL SOL

El sol sempre surt per l’Est i es pon per l’Oest, pel que seguint els següents passos, podrem determinar on són el Nord i el Sud

1: Clavar un pal a terra i fer una marca al lloc on es troba l’ombra d’aquest

2: Esperar 5-10 minuts i tornar a fer una marca en el lloc on ara es troba l’ombra

3: Unir les dues marques que han quedat a terra amb una línia de manera que ens indica l’eix Est-Oest, on la primera marca serà l’Oest i la segona l’Esta

4: Ja podem situar el Nord i el Sud

OBSERVANT ELS ARBRES

La situació dels arbres, la seva forma, els elements naturals que els envoltes, són aspectes que ens ajuden a orientar-nos, gràcies a que el Sol fa el seu desplaçament lleugerament inclinat cap al Sud. Per exemple:

  • Les vessant de les muntanyes que són més frondoses i on els arbres creixen més, acostumen a estar orientades a nord.
  • Els arbres tendeixen a estar lleugerament inclinats cap al sud, que és d’on reben major il·luminació solar, i per això també, són més frondosos en aquest costat.
  • Si observem els anells de l’estructura d’un arbre tallat, veurem que hi ha una zona on estan més espaiats, on l’arbre ha tingut més creixement. Això indica el Sud, ja que l’arbre tendeix a desplaçar-se cap al Sud buscant el Sol.
  • Les parts d’un arbre on s’hi acumula la molsa (també passa amb les roques), són les que miren a Nord, ja que són més humides. Aquest sistema però, es pot veure afectat degut a un microclima particular de la zona que ens trobem.

LA LLUNA

Quan la lluna és creixent (fora de D) les seves puntes apunten a l’Est, i quan és decreixent (forma de C), les seves puntes apunten a l’Oest

LES ESTRELLES

L’estrella polar indica el Nord (ja que es troba exactament sobre l’eix de gir de la Terra), i la podem localitzar de dues maneres:

  • Al final de la cua de la constel·lació de l’Ossa Menor.
  • Traçant una línia entre les dues estrelles frontals de l’Ossa Major i quadruplicant aquesta distància a l’espai

RESTES DE NEU

Quan arriba la primavera, la neu triga més a fondre a les cares nord de les muntanyes, pel que en direcció a on encara no s’ha fos la neu, és el Sud

ALGUNS ANIMALS

  • Formigues: obren els forats d’entrada als formiguers mirant al Sud
  • Conills: fan els caus amb l’entrada mirant al Sud

ALTRES MÈTODES

  • Normalment, l’absis d’una església romànica està situat a l’Est
  • Les masies, acostumen a tenir la façana principal mirant al Sud

Amb totes aquestes tècniques el que aconseguim es saber on són, respecte la nostra posició, els punts cardinals. Un cop sabut això, convé conèixer el terreny per saber cap a on desplaçar-se, o bé compta amb l’ajuda d’un mapa.

Per això és tan important abans d’anar a fer senderisme, informar-se de la zona i les seves característiques per si ens perdéssim, o bé COMPTAR AMB L’ACOMPANYAMENT D’UN GUIA que proporciona la seguretat necessària per a gaudir tranquil·lament de l’entorn.

L’equip de 360xplore.

RESERVA ARA UNA RUTA I DEIXA QUE ET GUIEM PER LA MUNTANYA!

Calendari de rutes